Opdateret d. 15.8.2005

Lost in Translation - forlist i oversættelse

Oversættelse rummer mange fælder, og når så oversætteren ikke har kendskab til emnet, så går det først helt galt.
Her er eksempler på, hvor galt det kan gå, når en 'historieløs' oversætter mishandler 2. verdenskrig.
Man slår bare op i en ordbog og bruger det første og bedste ord, der står uden at se på sammehængen - eller har den nødvendige faglige viden.
Det var ved gennemsyn af DVD serien 'Europa i Flammer', at jeg blev klar over, hvor galt det kan gå. Nogle af de værste bommerter kan ses her.(Europa i Flammer)
Ang. "Europa i Flammer": Udgaven med de mange undersættelsesfejl er nu trukket ud af handlen og erstattet af en nyoversat.
Har du kommentarer til til noget af nedenstående kan du skrive Send e-mail med kommentarer her

Kilde Original tekst Oversættelse Kommentarer
Kelly's Heroes The halftrack's been wiped out. Hjulsporet er næsten væk Halftrack er et halvbælte køretøj.
Ib Melchior
Spionjæger
Battle of the Bulge Fodnoten siger: Slaget om det der svulmer el. Svulstens Slag Den alm. danske betegnelse er Ardennerslaget.
Ukendt film That's one for the scrappile
(Om nedstyrtet fly)
Der er een til scrapbogen Scrappile: Skrotbunke
Europa i Flammer ..defend oruselves against the Axis forsvare os selv mod arierne..

Arier: indoeuropæsisk, i nazistisk termonologi, ikke-jødisk
Axis: Aksemagterne, Tyskland, Italien og Japan.
Jerries: Allieret øgenavn for tyske soldater.

Europa i Flammer under the worst the Jerries could give them. under det værste arierne kunne byde dem
Europa i Flammer hundreds of vessels and small boats afloat. hundrede af fartøjer og små både og flåder op på stranden afloat: til søs, el. på havet.
Europa i Flammer and ant-like files of advancing troops ligesom maurerne havde gjort. Hvordan den oversættelse er blevet til - det kan jeg ikke gennemskue!
Europa i Flammer For many hours we met the enemy head on in a bitter battle I mange timer sloges vi med hovedstyrken head on; stå ansigt til ansigt med. el. lige på og hårdt.
Europa i Flammer ..and thus minmized casualties. På den måde blev tilfældigheder minimale 'Oversætteren' har slået op under 'casual'; tilfældighed.
Lidt længere nede i ordbogen står: Casualty; ulykke/tab.
Europa i Flammer Meanwhile Rommel was fighting a strong delaying action Samtdig udkæmpede Rommel en meget forsinket kamp delaying action:Undvigende kamp på højere niveauer ellers er det henholdende kamp.
Europa i Flammer This view proved unduly pessimstic Det førte til nye prøvelser for pessimisterne Burde nok være: Overdrevent pessimistisk.
Europa i Flammer The last enemy stronghold to fall in Sicily Den sidste hårde bastion på Sicilien faldt. Stronghold - fæstning/befæstet område
Europa i Flammer At two additional points på to strategiske steder Burde nok være: Yderligere to steder.
Europa i Flammer ..in the arch of the boot ..som lå i støvlens svang bue. Lyder som om det er oversat af babelfish
Europa i Flammer .... on their transports at Iran and northAfrica ombord i Iran og Nord Afrika Mon ikke det skal være Oran?
Europa i Flammer British troops had boarded ships in Bizerte.. Britiske tropper havde kontrol over skibe i Bizerte og... Board: helt udramatisk: gik ombord i.
Europa i Flammer ...followed a now familar pattern. ...foregik nærmest i en familiær tone. Ja, hæren er een stor familie.
Måske bedre med: fulgte et fast mønster.
Europa i Flammer The landing and succeeding operations... landgangen og succesen med operationerne gik lige som Succeeding: efterfølgende.
Europa i Flammer The outlook became gloomy Udfaldet var dystert Mon ikke snarere det var udsigterne, der var dystre?
Europa i Flammer The battle for Salerno was bitterly contested Slaget om Salermo blev meget bitre kampe Contested: forsvaret.
Europa i Flammer .. played a major part in effecting Nazi with drawl ...spillede en stor rolle i at få Nazierne indkredset. withdrawal: tilbagetrækning.
drawl: dræven (tale)
Europa i Flammer ..stubbornly resisting Nazi's. ..stædige tilbageværende Nazier Resisting the Nazi's what??
og så burde det være: Naziternes stædige modstand.
Europa i Flammer ..proceed quickly up the toe and shin of the boot Han fortsatte hurtigt op af foden og frem til støvle skinnebenet. Babelfish igen?
Europa i Flammer ..entered triumphantly on October 1. 1943 Vore styrker indtog byen den 1. oktober 1953 1953??????
Europa i Flammer
Både Bastogne og Remagen står klart og tydeligt på filmen, alligevel vælger 'teksteren' sin egen stavemåde.
Europa i Flammer and relaxing, just shooting the breeze knowing that a shell... Slappe godt af og lytte til vinden med den viden at en granat ikke... shooting the breeze: sludre om løst og fast
Europa i Flammer ...demanded a succesion of outflanking operations ...krævede succes af de igangværende operationer. krævede en serie af omgående manøvrer. el. knibtangsbevægelser
Europa i Flammer Speak:threaten the Ruhr. Undetekst: threaten the ruler og her true Føreren. Her er sket en forveksling mellem Ruhr og Ruler, der så på dansk bliver til føreren.æ
Europa i Flammer The airplan already in execusion called for.... Luftstyrkerne som allerede var på ekskursion forlangte en total Her er sket en forveksling mellem execusion og excursion.
Europa i Flammer The first flying bomb, known as "B-1", reached London.
Speak: siger ganske rigtigt V1.
Ramte den første flyvende bombe kaldet "B-1", London Forveksling mellem V1/V2 og B1/B2 forsætter i resten af serien.
Teksteren må ha' sovet godt og grundigt i historietimerne.
Europa i Flammer With this badly needed equipment the Marquisa oprated as gorillas Med elendig udrustning kæmpede "marquis" som vilde mænd Gorillas, vilde mænd? Guerrillas det hedder det også på dansk.
Med udrustningen, som der var hårdt brug for, førte Marquis'en guerillakrig.
Europa i Flammer The American 1st army got involved in Hircan forest Amerikanerne blev engageret ved Hircan skovene Hircan: Det skal være Hürtgen.
Igen må man formode, at 'teksteren' kun har et meget overfladisk kendskab til 2. Verdneskrig og dens begivenheder.
Europa i Flammer Yankee dogginess had finally won Yanke'ernes bidskhed havde vundet tilsidst doggedness - stædighed
Speak'en siger ganske rigtigt 'doggedness' - og så giver det jo en helt anden mening.
Men det skal retfærdigvis siges, at dogginess betyder bidsk, det er bare ikke det, der bliver sagt.
Europa i Flammer But there was a threatening physical weakness in our men der var en skræmmende fysisk træthed i vores komunikationslinier Threatening - truende, weakness - svaghed.
Så det burde nok være: Så der var et truende svagt led i vores kommunikationslinier.
Europa i Flammer ...the great delta estuary. ...af det store flodmundings delta Speak: the great Schelde estuary, altså Scheldes udmunding.
Europa i Flammer And the German forces on Valkyrien Island and South Bevoline Island Det tyske forsvar på Valkyrien øen og den sydlige Bevoline ø.. Det er henholdsvis Walcheren og Zuid Beveland der menes
Geografi er åbenbart heller ikke 'teksterens' stærke side.
Europa i Flammer the delta estuary was.... Delta kanalerne var kraftigt mineret Speak: The Schelde estuary was.....
Europa i Flammer ..the air blew more than 10.000 combat sorties per day Man udslettede fra luften mere end 10.000 kampenheder på en dag Speak: The flew more than ....
Combat sorties: kamp flyvninger/missioner
Europa i Flammer on route the fighters had no bombers support På turen havde eskadrillen ingen support fra bombefly Speak: On route the bombers had no fighter support

- hvilket lyder mere sandsynligt

Europa i Flammer During the first weeks of the Battle of the Bulge I de første uger af slaget om Bulge Bulge omtales konsekvent som om det var et stednavn.
Den danske betegnelse om Battle of the Bulge er: Ardenneroffensiven.
Europa i Flammer During the Bastongne siege ved Bastongnes indtagelse siege: belejring - og det er jo noget helt andet. Bastogne blev ikke indtaget.
Europa i Flammer ..before they went on to Yalta. ...før de drog til Malta. En helgardering, der skal dække over historisk ukendskab?
Europa i Flammer ..In the north at Lindenburg Heath... ..i Lindenburg mod nord overgav tyskerne sig den 4. maj til... Historieløsheden slår til endnu engang: Lüneburg!!
Europa i Flammer The General Esaulov suggested that that a particular date.. General Esaulov forslog at besøget blev lagt... Speak: The Generalissimo suggested...
Europa i Flammer .. and a number of other crack German and Italian units ..og et antal andre fra delte tyske og italienske enheder. crack units: elite-enheder
Verden i krig ... which pealed off forming solid wall .. der pillede glansen af de solide befæstninger
Verden i krig To understand their deathless struggle .. For at forstå deres døssyge anstrengelser.. Deathless: udødelige
Verden i krig ..pricking the side of a rhinoceros ... prikker en dinosauer rhinoceros: næsehorn
Verden i krig ..representative government... .. en præsentabel regering
Verden i krig ..sailors or riveter ..sømænd eller revisor. Riveter: Nitter
Verden i krig
Verden i krig Time was Russias weapon Men tiden var Ruslands værste våben Tid var Ruslands våben
Verden i krig ..or a head of cattle ..eller hovedet af en kalv ... eet stykke kvæg.
Verden i krig The giant dam at Dnepr Den store sø ved Denpr blev ødelagt Dam: Dæmning
Verden i krig De næste er lidt specille; alle undertekster er på engelsk, alligevel er det gået galt.
Verden i krig .. one vast arsenal ..one vast arsine. arsine: findes ikke i ordbogen!!
Verden i krig ..appeared in the Pathe news in 1939 ..appeared in the Athe news in 1939
Verden i krig I look forward to dictating the peace to the.. I look forward to debating the peace to the..
Verden i krig ..of Nankin, Hong Kong and Manilla ..of Mankind, Hong Kong and Manilla
Verden i krig Bookkeepers, sodajerks, mechanics bogholdere, cola freeks, mekanikere soda jerk: ekspedient (i isbar)
Verden i krig Carrierplanes strafing Japanese positions Fragtfly beskytter de japanske stillinger. Carrierplanes: Hangarskibsbaserede fly.
Verden i krig ..that's where he will make his final stand Det er her han vil opleve sin sidste stund final stand: sidste kamp.
Verden i krig .. our hospital, called sickbay. .. er der hospitalet, som vi kalde "Sygebugten" Sickbay: Lazaret
Verden i krig ..report to their combat intelligence officer . at rapportere til underrettelsesofficererene intelligence officer; efterretningsofficer
Verden i krig force the club of blood and iron. Fremtving klubben af blod og jern Club: her kølle
Verden i krig The Nazis smuggled over their standard softening-up equipment, blackjacks Nazisterne smuglede deres standard blødgøringsfolk, sortjakkerne ind. Blackjack: Gummiknippel med bly.
Verden i krig and when the Czechs were beaten up, trying to combat his fifth columnists.. og mens Tjekkerne blev slået, da prøvede at slå hans 5. afdeling. Fifth columnists: femte kolonne dvs undergravende virksomhed.
Verden i krig ..to Nazi prisoncamps ..til massive fangelejre.
Verden i krig The thing was foolproof Det var en vanvittig plan. Sagen var idiotsikker
Verden i krig Go on- you've got to get to work Gå så, du har fået et ghetto job du må se at komme på arbejde
Verden i krig Goodwill towards men Guds vilje mod menneskenes I menneskers velbehag
Verden i krig Chin up and thumbs up Mundvigene og tomlen op Chin: Hage
Verden i krig ...one of our intelligence officers .. en af vore intelligente officerer... intelligence officers: Efterretningsofficer
Ukendt Iron forged by the monks of... Jern forfalsket af munkene fra... 'Smedet' havde nok været bedre her