Det er blevet mig oplyst, at første udgave af "Europa i Flammer" er trukket tilbage samt at en ny fuldstændig revideret udgave er sendt på markedet. Her skulle alle 'oversættelsesbrølere' være rettet.
Nedenstående betragtninger gælder altså kun den udgave, der blev udsendt i november 2004!

 Serien er en TV-serie baseret på Dwight D. Eisenhowers bog Crusade in Europe, der udkom i 1948. Serien er lavet umiddelbart efter bogens ugivelse i 1949 og vist på amerikansk TV.
Serien er interessant for så vidt, at den er lavet umiddelbart efter krigen, og der derfor er medtaget episoder, som man i dag ikke skønner væsentlige.


Tekstningen i første udgave er sine steder utrolig ringe, og det er helt tydeligt, at 'oversætteren' ikke har haft ret meget kendskab til 2. verdenskrig. Et par eksempler:
  • V1 og V2 raketterne omtales som B1 og B2
  • Midway Iles oversættes med Middagsøerne 
  • Hürtgen bliver til Hircan
  • Lüneburg bliver til Lundenborg
  • De allieredes landgang i Oran, Nordafrika, bliver flyttet til Iran, Sydafrika!! (Geografi er vist heller ikke oversætterens stærke side)
  • Flere eksempler her
Det var et eksempel på nogen af de groveste, men der er flere, de fleste kan som sagt henvises til oversætterens ringe kendskab til stoffet.
Men kan man leve med, at serien er rent amerikansk og ser den med de øjne, så er den såmænd udemærket til prisen (kr. 249,-), men en grundig gennemgang af 2. verdenskrig, det skal man ikke forvente.
Bonus DVD: THE LAST DAYS OF HITLER
Ja, man må undre sig. Filmen engelske titel er: 'AFTER MEIN KAMPF? - The Story of Adolph Hitler'.
Det fremgår klart og tydeligt af de indledende tekster. Ydermere fremgår året for filmens produktion klart og tydeligt: Copyright MCMXL (1940 for dem der ikke er helt stive i romertal).
Det med Hitlers sidste dage er altså ren ønsketænkning og opspind - eller er sandheden den, at udgiverne ikke engang har gjort sig den ulejlighed at se filmen igennem inden udgivelsen.
(For de uoplyste: Hitler tog angiveligt livet af sig selv den 30. april 1945).
Bort set fra det, så er filmen en omgang propaganda af værste skuffe.
Forteksterne: (den danske oversættelse er meget omhyggeligt skrevet af - der er IKKE tale om trykfejl fra min side):

This film has been produced in England under authoritative auspices.
It portrays for the first time on the screen, the life of Adolph Hitler.
It is composed of acutal documentary scenes and authientic reconstruction of other tragic events which culminated in the rape of Poland, the seizure of the Low Countries, the collapse of France and the attack on Great Britain.
Everything is either fact or based on fact.


Denne film er produceret i England i officiel regi.
Den portræterer for første gang på film Adolph Hitler's liv.
Den er produceret ud fra dokumantar optagelser og rekonstruktioner fra Polen, Beneluxlandene, sammenbruddet i Frankrig og angrebet på England.
Alt er entent facts eller baseret på facts.

Også her viser oversætteren sig at være historieløs - Benelux landene opstod først efter krigen i 1947/48.