Opbrud

Nu gik rejsen mod nord gennem Frankrig og Tyskland. Han fortæller, at den hest, han benyttede, holdt lige til Hamburg, men var et uroligt dyr, der ikke ville gå i række med de andre. Isidoro plejede at omtale denne hest som et dyr, der både bed og slog. Den ville sikkert have ført ham ind i slagets tummel med en største hensynsløshed og forbitrelse.

I Hamburg fik han omsider en anden hest, og de spanske tropper fik der prinsen af Ponte Corvo, der var chef for det forenede fransk-spanske hjælpekorps, at se. De spanske soldater antog prinsen for en spanier på grund af hans ejendommelige udseende, og fordi han talte spansk som en indfødt. Da regimentet Almanza nåede Fyn, blev det lagt i kvarter i Odense i det tidlige forår.

Imidlertid tildrog der sig forskellige begivenheder blands spanierne, indtil marquis Romana fattede sin plan, at slippe bort fra Danmark ved englændernes hjælp og ombord på engelske skibe.

I august 1808 fik Isidoror ordre til, med en anden spansk rytter af hans regiment, at ledsage en fransk kommissær til Nyborg. Hans kom imidlertid kun til Åsum, en landsby, der ligger en halv mil fra Odense. På broen, der fører over åen, var der en stærk trængsel af tropper, som bevægede sig fremad. Da skete det, at en dansk officer kom forbi med en hest bunden bag i en bondevogn, mens Isidoro holdt stille med sin kammerats hest højre side. Idet vognen kørte forbi, slog hesten, som var bunden til vognen, ud. Slaget traf Isidoros venstre ben og knækkede ded.

Man lagde ham i en vogn for at køre ham til Nyborg, der alt dengang var i spaniernes besiddelse, men en halv mil fra Nyborg kom en dansk officer, Preuser, i spidsen for nogle dragoner, omringede vognen og tog Isidoro til fange.

Isidoro tilbragte nu tiden her fra august 1808 til lillejuleaften 1809. Imod slutningen af dette ophold gjorde han en udflugt til Odense for at tale med en spansk officer, som ville vende tilbage til fædrelandet. Isidoro bad, om han måtte deltage i hjemrejsen med ham. Officeren lovede det, men indfriede aldrig det givne løfte. Han rejste uden at underrette Isidoro derom.


Fortsæt