Efterladt på Fyn

Isidoro blev da alene tilbage i det fremmede land. Vi har set ham lillejuleaften begive sig ud til Hindsholm med vadsækken i hånden og få penge i lommen. Derimod havde han en anbefaling fra major Friboe til kammerherre H.R. Juel på Hverringe, som også antog sig den spanske soldat, da han blev udskrevet af lazarettet i Kerteminde.

Efter sit lange sygeleje stod Isidoro blottet for sit. Uden venner og uden kendskab til det folk og det land, som nu skulle blive hans andet fædreland.

Endog sproget var ham nægtet, thi det danske sprog var jo meget uligt og uensartet med det mål, han kaldte sit, og som han havde lært på Castiliens højslette. På Hverringe fandt dog den ensomme og forladte et hjemsted. På det gods skulle han blive indtil sin død.

Kammerherre Juel vidste ikke ret, hvad han skulle gøre ved denne spanier, men mente dog omsider at kunne bruge ham i stalden, da han var kavalerist og var vant til at behandle heste. Men spanieren, som endnu ikke kunne tale dansk og udtrykte sig på en, efte fynboernes mening, komisk måde, blev snart en skive for folkenes vittigheder og spot.

Kammerherreinden fik sin mand overtalt til at tage Isidoro op på gården, fjerne ham fra stalden og dens omgivelser og anbringe ham i tjenerstuen fora at benytte ham, når herskabet ville ride eller køre ud. Vor spanier opnåede derved at få en bedre omgang og en kærligere behandling, end samlivet med gårdens karle havde frembrudt.

Tiden gik imidlertid sin gang, og som bekendt under store hjemsøgelser for landet. Der var stor pengemangel; og pengenes synkende værdi endte med en statsbankerot.
Der var Norges afståelse, spaniernes frihedskamp og endelige sejr over fremmedherredømmet.Alt dette kom til ham som fjerne dønninger, eller når hans herre berettede om det til sin kammertjener, hvad Isidoro var avanceret til under disse begivenheder.Fortsæt