Efterskrift

Jeg har ikke villet, at min faders minde skulle glemmes. Han var i sin ringe stilling dog en mærkelig mand. Han havde set meget og gennemgået meget. Derfor har jeg givet denne livsskildring, så godt jeg formåede. Jeg var dog den eneste, der kunne gøre det.

Bliver den end ikke på grund af sin ufuldkommenhed bekendt for offentligheden, så vil denne saga dog kunne opbevares i min slægt for muligvis engang senere at blive udgivet. Jeg har i hvertfald lagt stoffet til rette og gjort det så objektivt, som det har været muligt. Jeg har derfor i næsten hele fremstillingen omtalt ham i tredje person, om om det var en fremmed og ikke min egen fader.

Rudolph Panduro, Magleby

Fortsæt