Denne mosegris tilhører Telegrafregimentets Historiske samling i Frederica.
Den er pt. (juni under restaurering) og kommer til at fremstå, da den gjorde tjeneste ved Jyske telegrafregiment.
Førerens plads.
Billedet er sandsynligvis taget omkring 1950. Bemærk de originale candiske numre på døren.
Førerhusets indretnig.
Telegrafregimentets Historiske Samling Telegrafregimentets Historiske samling

Opdateret d. 6-6-02