Lærere ved Årø Skole
Alle oplysninger om lærere før 1920 er fra: L.S. Ravn: Lærerne i Nordslesvig 1814-1920

Peder Pedersen - 1812.
Om ham vides i øvrigt ikke andet, end at han blev kaldet Peer Skolemester.
Mathias Peter Bych 1816-36.
Født 1790 - død 9.12.1856.
Gift 26.10.1816 med Cecilie Marie Jensdatter af Ørbyhage, død 8.5.1878. Lærer på Årø, Øsby sogn 1816 - 1836. Afskediget.
Hans Nissen Fallesen 1836-48.
Født 12.5.1812, død Øsby 17.10.1848. Søn af gårdejer Lauritz Fallesen og Inger Marie Nisdatter i Rud. Ugift lærer på Årø 1836-1848.
Niels Madsen Lebereck - 1841.
Født i Hajstrup, Øsby sogn 20.10.1820 søn af gårdejer Mads Jørgensen og Birthe Kjestine Lebereck. gift 9.11.1849 med Mette Marie Simonsen, datter af kromand Jens Peter Simonsen i Øsby. Skårup Seminarium 1841 under navnet Niels Madsen. Lærer i Hjels - 1840. Lærer på Årø 1841 -
Christian Jensen 1852-58.
Født 7.6.1825 i Thorsted. Død 8.1.1892 i Torkildstrup. Søn af Jens Petersen og Anne Larsen i Thorsted. Gift 28.10.1852 med Cathrine Jørgensen født 25.3.1827 i Ørsted. Datter af degn Rasmus Jørgensen og Andrea Cathrine Lebrecht. Snedsted Seminarium 1845. Lærer på Årø 1852-58. Lærer i Nordlunde 1858. Lærer i Torkildstrup 1865.
Peter Johannes Erichsen 1859-60.
Født 17.9.1836 i Djernæs, Hoptrup sogn. død 1897. Søn af gårdejer Falle Erichsen og Mette Kathrine Baggesen Schmidt. Gift i Aller 24.6.1859 med Ulrike Marie datter af Anne Sønsdatter af Fåborg. Født 18.9.1836. Lyngby Seminarium 1856. Lærer i Vonslid 1857-59. Lærer på Årø 1859-60, i Ødis Bramdrup 1860-68, i Vejstrup 1868-88.
Mads Jensen 1860-67.
Født 20.5.1839 i Kastvrå, Sommersted sogn. Død 30.6.1908 i Kolding. Søn af gårdejer Christoffer Jensen og Maren Petersdatter. Gift i Øsby 18.4.1863 med Helene Eline Bergholt, født 30.9.1834 i Hjels. Død i Kolding. Datter af lærer og degn Jørgen Bergholt og Elisabeth Magdalene Jacobine Aagard, Øsby. Tønder Seminarium 1860. Hjælpelærer i Skodborg 1857-58. Lærer på Årø 1860-67. Lærer i Bojskov ved Christiansfeld 1867-78. Lærer i Åstrup 1878-84. Lærer ved kommuneskolen i Kolding 1884-1908.
Christjan Pedersen Kruse 1867.
Født 21.3.1844 i Torskovlund Oksenvad sogn. Død 17.6.1889 i Maribo. Søn af parcellist Peder Kruse og Anna Lund. Gift i Tønder 30.10.1867 med Sophie Clausine Jacobsen, død 1920 i København. Datter af gårdejer Jacobsen og Anna Christina Stemmild fra Dyrhus. Tønder Seminariums danske afdeling 1867. Lærer på Årø 1867. Lærer i Granby 1867- 1875. Lærer og degn i Rødding 1875-82, afskediget. Livsforsikringsagent i Fredericia 1882-83. Lærer i Maribo 1883-87. Tillige kordegn, klokker og graver.
Christian Carlsen 1868-71.
Født 27.5.1845. død 23.4.1881 i Tambach. Søn af lærer i Ulkebøl Ludvig Christian Carlsen og Magdalene Charlotte Jensen. Gift i Øsby 23.2.1871 med Karen Margrethe Mortensen fra Årø. Optaget på Tønder Seminarium 1866. Lærer i Hajstrup 1866-68. Lærer på Årø, Øsby sogn 1868-71. Kursus på gymnastikinst. i Berlin vinteren 1869-70. Lærer i Årslev, Hjordkær sogn 1871-75. Lærer i Bæk, Nustrup sogn 1875-76. blev i 1876 pensioneret p.g.a. sygdom. Levede i Vojens som civilstandsembedsmand (Standesbeamter) og som kommuneforstander. Rejste til Thüringen, hvor han døde. Han efterlod enke med 5 børn, hun fik 142 mark i pension.
Paul Wilhelm Jacobsen 1871-79.
Født 26.5.1844 i Ruhleben, Plön sogn. Død 21.7.1912 i Haderslev. søn af kådner Hand Friedrich Jacobsen og Anna Christine Wohler. 1. gang gift 14.4.1871 med Frederike Grabbert, født 12.1.1845. 2. gang gift med Mette Stendvad. Elev på Tønder Seminariums danske afdeling 1868. 2. lærer i Åstrup 1865-67. 3. lærer i Haderslev 1868. 2. lærer i Halk 1868-71. Lærer på Årø 1871-79. 1. lærer og degn i Bjerring 1879-1905.
Julius Jørgensen Hansen 1879-83.
Født 14.02.1853 i Årøsund, Øsby sogn. Død 4.8.1946 i Haderslev. Søn af skibskaptajn, landmand og kornhandler Jørgen Jespersen Hansen og Kirsten Nisdatter. Gift i Stepping 4.5.1875 med Magdalene Madsen født 10.12.1855. i Stepping. Død 3.8.1935 i Sønderborg. Tønder Seminarium 1873 II ex 1875. Præplærer i Arnitslund 1869. Præplærer i Jels 1870. Huslærer i Mastrup 1873. 2. lærer i Stepping 1873-75. Enelærer i Gl. Ladegård 1875-79. Enelærer på Årø 1879-83. 1. lærer og degn i Moltrup 1883-1901. 1. lærer i Mastrup 1902-1913.
Christian Gyemos Schmidt 1883-87.
Født 17.2.1856 i Vonsbæk. Død 27.1.1917 i Østerby, Kegnæs. Søn af skibskaptajn Christian Matthiesen Schmidt og Elisabeth Cathrine Bramsen. Gift i Vilstrup 26.10.1883 med Anna Kirstine Hansen, Vilstrup, født 10.2.1857, død 30.12.1938. Datter af lærer Peter Sørensen Hansen og Andrea Petersen. Tønder Seminarium 1878, præp. i Nørre Vilstrup 1872-73. 2. lærer i Fjelstrup 1878-80. Lærer i Hajstrup 1880-83. Enelærer på Årø 1883-87. Lærer i Guderup 1887-90. 1. lærer og degn i Sønderby, Kegnæs 1880-1912. har skrevet digtet "Mit Kegnæs" 1897.
Jørgen Andreas Bahnsen 1887-92.
Født 9.2.1864 i Bredebro, søn af skrædder Karsten Bahnsen og Mette Botilla Frandsen. Tønder Seminarium 1885 II ex. 1887. Præp. hos degn Iversen, Bredebro. Lærer i Tombøl 1885-87. Enelærer på Årø 1887-92. Forsikringsagent i Flensborg.
Lauritz Thomsen 1891-1914.
Født 9.6.1864 i Rugbjerg, Øster Løgum sogn. Søn af lærer Lauritz Thomsen og Helene Ising. Haderslev Seminarium 1888. Lærer i Vedsted 1887-88. Lærer i Øsby 1888-91. Lærer på Årø 1891-1914.
Hans Heinrich Quist 1914-15.
Født 16.3.1891 i Aabenraa, søn af cigarmager Iwar Jensen Quist og Anna Maria Catharina Sørensen. gift 1917 med lærer Maren Nissen i Ørby. Haderslev Seminarium 1914. Lærer på Årø 1914-15. Lærer i Ørby 1915-. Lærer i Garding og Kiel, pensioneret.
Andreas Esbensen 1914-20.
Født 1.3.1893 i Viby (Vibøge), Lysabild sogn. Søn af parcellist Andreas Esbensen og Anna Jensen. Tønder seminarium. Lærer i Skovby, Vedsted sogn 1913-14. Lærer på Årø, Øsby sogn 1914-20. Lærer i Jarrenwish 1920-25. Lærer i Nyhus ved Flensborg 1925-45.
Simon Peter Poulsen 1920-1945.
Født 29.4.1884. Død 17.9.1945. Gift med Pouline Nielsen 1910. Uddannet Snedker. Gedved Seminarium. Ansat som enelærer på Årø 1. maj 1920. 1. oktober konstitueres SPP som førstelærer ved Årø Skole. Fastansættes som førstelærer fra 1. februar 1922. 1. april 1922 meddeles SPP "at Tjenestealderen for Dem vil være at regne fra den 1. maj 1920 som Førstelærer på Landet."
Pouline Poulsen født Nielsen 1920-1953.
Født 19.9.1886, død 1978. Gift med Simon Peter Poulsen 1910. Varde Forskoleseminarium 1905. Roslev Skole 1906-1918. Askov Skole ved Ørnhøj 1918-20. Flytter med til Årø som lærerhustru. Ansættes fra 1. oktober 1920 som forskolelærerinde ved Årø Skole. Pension 1953.
Carl Christian Johansen 1945-48.
Studentereksamen 1937, Haderslev Katedralskole. Lærereksamen 1941, Haderslev Seminarium. Forskelligt arbejde: Egå Efterskole - vikar og årsvikar i Haderslev by og amt. November 1945-48 Årø Skole. 1948-55 kommunelærer i København. 1951 gift med Marie Bundgaard, ansat som lærerinde ved Frederiksberg kommune. 1. august 1955 ansat som lærer ved Halk sogns fællesskole. 1. august 1959 førstelærer. 1. oktober 1977, skoleinspektør. Førtidspension fra 31.10.1981.
Hans E. Hansen 1948-1953.
Lærer på Årø 1.12.1948 til 30.6.1953.
Født 1911. Lærereksamen 1935 Odense seminarium. Ore skole ved Bogense 1936-1949. Lærer på Årø 1.1.1948 til 30.6.1953. Raade 1953 til februbar 1960. Burkal skole 1960-1971. Pensioneret.
Knud Due (Larsen) 1956-60.
Født 21.8.1928 i Neder Holluf, Fraugde sogn, Fyn. Søn af den fynske kunstmaler Knudaage Larsen og Hansine Banke, Odense. Gift 12.8.1956 i Flovt, Øsby sogn med Bodil Lægaard Nielsen, datter af landmand Niels Nielsen og Maren Kristine Hansen, Vraaby. Elbæk lærerskole 1956. Ansat ved Årø Skole 1956-60. Øsby Skole 1960-70
Bodil Lægaard Larsen 1956-85.
Født 3.9.1922 i Vraaby sogn, Sjælland. Datter af landmand Niels Nielsen og Maren Kristine Hansen, Vraaby. Gift 12.8.1956 i Flovt med Knud Due Larsen. Elbæk Lærerskole (Friskole udd.) sommeren 1956. Ansat ved Årø Skole i årene 1956-85. Afgik ved skolens lukning.
Fra 17.8.1954 - 31.1.56 har der været skiftende vikarer i ældste klasse - 4.-7. årgang. Alle har været seminarieelever ``på græs'' dvs udsendt i deres 3.uddannelsesår for at afhjælpe lærermanglen. Navnene på vikarerne kendes ikke, men nedenstående datoer viser noget om det antal forskellige lærere, der har undervist på skolen i den pågældende periode.