Lærer og elever, Årø Skole ca. 1914

Foto: Sten Boye Poulsens arkiv
Bagerste række:
Johannes Nielsen/Baltzer Jepsen/Hans Paag/Jeppe Hejnsvig/Bertil Sørensen/Mathias Clausen/Nis Iversen Clausen/Hans Hejsnvig


Række 2 bagfra:
Lauritz Thomsen, lærer/Margrethe Fallesen/Kjestine Nielsen/Caroline Jensen/Ingvard Møller/Niels Jørgensen/Jens Snitkjer/Falle Paag/Niels Nielsen/Hans Mogensen/Jeppe Hansen/Jens Mogensen/Anton Jepsen/Hans K. Søresen/Lauritz Snitkjer


Række 3 bagfra:
Berthine Sørensen/Ellen Paag/Marie Fallesen/Marie Sørense/Dorthea Snitkjer/Margrethe Hansen/Karoline Jensen/Ellen Christensen/Kjestine Snitkjer/Elsebeth Jepsen/Johanne Sørensen


Række 4 bagfra:
Kjestine Hansen/Nielsine Clausen/Margrethe Jepsen/Ellen Hejnsvig/Klara Jepsen/Frieda Fallesen/Anna Nissen/Kathrine Jensen/Christine Nielsen/Anna Christensen/Lene Fallesen/Anna Fallesen/Marie Hejnsvig/Anna Jepsen/Bodil Snitkjer/Jørgine Jepsen


Forreste række:
Lauritz Jensen/Niels Jensen/Niels Møller/Ingvard Clausen/Kresten Jepsen/Mathias Peter Hansen/Jørgen Snitkjer/Nis Mogensen/Marcus Nielsen/Mathias Peter Nissen/Jørgen Jepsen/Christian Jepsen


Tak til Hans Mogensen og Ragnhild Nissen, der har sat navn på ovenstående.